Luonnon terveysvaikutukset

Luonto vaikuttaa hyvinvointiimme ja terveyteemme. Tutkimusten mukaan jo 20 minuuttia luonnossa laskee stressitasoamme, verenpainettamme ja hengitystiheyttämme sekä vähentää negatiivisia tuntemuksia; kuten ahdistusta, masennusta ja aggressioita. Luonto parantaa tarkkaavaisuuttamme sekä edistää elinvoimaisuuden ja myönteisen energisyyden kokemusta. Luonto siis paitsi elvyttää ja rauhoittaa, myös innostaa ja tuo uutta voimaa ja mentaalista energiaa.

Metsäkylvyssä käytämme apunamme luonnon antamia terveysvaikutuksia, tehostaen niitä tietoisen läsnäolon harjoitteilla. Kohdaten luonnon aistiemme; näkemisen, tuoksujen, äänten, kosketuksen, makujen avulla. Pysähtyen luonnon äärelle, hengitykseemme, omaan luontoyhteyteemme. Sillä olemmehan osa tätä suurta kokonaisuutta.

Metsäkylvyssä teemme ohjattuja harjoitteita luonnossa, pysähtyen, läsnäollen ja tietoisina.

Olemme metsäkansaa

Kansanperinteemme on hyvin luontovoittoinen. Olemme aina asuneet luonnossa ja saaneet sieltä leipää. On kerätty luonnosta juuria, marjoja, sieniä ja riistaa. Metsä on antanut turvaa. Suojannut lumelta, myrskyiltä, sodanaikana suojannut viholliselta. Puuta on käytetty rakentamiseen, huonekaluihin, astioihin, valon ja lämmön lähteenä.
Järvistä on saatu kalaa, pesty pyykkejä, käytetty eläinten juomapaikkoina, kulkureitteinä, puun kuljetuksessa, lähteistä on saatu juomavettä.

Meillä on ollut luonnonhaltijoita ja rakennusten haltijoita, tonttuja,
maahisia, veden väkeä, käärmeiden käräjäpaikkoja, karhunpetäjiä, pyhiä
ja parantavia lähteitä sekä pyhiä kiviä.

Runsas luontomme on innoittanut taiteilijoita, runoilijoita, säveltäjiä. Luonnolla on ollut aina suuri merkitys meidän jokapäiväisessä elämässämme. Metsään on helppo lähteä rauhoittumaan ja tasapainottumaan. Se on monen suomalaisten olohuone, joka alkaa jo omalta takapihalta. 

Missä on Ohto synnytetty,
Mesikämmen kännytetty?
Luona kuun, tykönä päivän,
Otavaisen olkapäillä.
Sieltä on maahan laskettuna
Kultasessa kätkyessä,
Vitjoilla hopeisilla.